CO2 duurmeting

CO2 duurmeting

Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig ongeveer 390 ppm koolstofdioxide. Deze concentratie neemt jaarlijks toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook ontbossing speelt een rol. Voor CO2 in het binnenklimaat geldt een grens van 1200 ppm. Boven deze waarde treden gezondheidsklachten als hoofdpijn, sufheid, vermoeidheid en irritatie van de slijmvliezen op. Bij een constante concentratie CO2 van 1000 ppm neemt het concentratievermogen sterk af. Het optreden van gezondheidsklachten kan aanleiding geven het CO2-niveau in één of meerdere ruimtes in een gebouw nader te bekijken.

Door middel van een duurmeting met een datalogger kan inzicht worden verkregen in het CO2-niveau in de betreffende ruimte gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur. Met intervallen van circa 15 minuten wordt tijdens de meetperiode de hoeveelheid CO2 in de lucht gelogd. Ook worden temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten. Na het uitlezen van de resultaten worden de meetresultaten in een grafiek verwerkt.  Er kan hiermee worden bepaald of er sprake is van bijvoorbeeld een overschrijding van de grenswaarde op bepaalde tijden zoals gedurende kantooruren. Op basis van de uitkomsten van de meting wordt een advies uitgebracht.

Overige diensten voor een gezond binnenmilieu:

 • microbiologisch onderzoek

  Microbiologisch onderzoek

  Wanneer er sprake is van een verontreinigd binnenmilieu neemt het risico op gezondheidsklachten of ziekteverzuim bij gebruikers van het gebouw sterk t...

  Meer informatie
 • CO2 duurmeting

  CO2 duurmeting

  Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tege...

  Meer informatie
 • luchtdebietmeting

  Luchtdebietmeting

  Gebrekkige ventilatie is een belangrijke oorzaak van een slecht binnenklimaat. Bij onvoldoende ventilatie op de werkplek zorgt dat de productiviteit e...

  Meer informatie
 • fijnstofmeting

  Fijnstofmeting

  Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het...

  Meer informatie
 • camerainspectie luchtkanalen

  Camera-inspectie luchtkanalen

  Ventilatiekanalen welke onderdeel zijn van luchtbehandelingssystemen kunnen in de loop der jaren sterk vervuild raken. Stof, vuil en micro-organismen ...

  Meer informatie
 • kanaalreiniging

  Kanaalreiniging

  Een luchtbehandelingsinstallatie, ventilatie of airconditioning is in moderne gebouwen essentieel. Deze installaties zorgen voor de benodigde ventilat...

  Meer informatie
 • desinfectie luchtbehandelingkast

  Desinfectie luchtbehandelingskast

  De resultaten van een binnenmilieuonderzoek kunnen uitwijzen dat er sprake is van een verontreinigingsbron binnen de luchtbehandelingsinstallatie. Dez...

  Meer informatie
 • desinfectie inductie wtw units

  Desinfectie inductie-wtw-units

  Inductie-units en ventilatorconvectoren zijn bedoeld voor het ventileren, koelen en verwarmen van afzonderlijke ruimten op individueel niveau. Deze ze...

  Meer informatie
Wilt u profiteren van kortingen tot wel 20% op een binnenmilieuonderzoek?