desinfectie inductie wtw units

Desinfectie inductie-wtw-units

Inductie-units en ventilatorconvectoren zijn bedoeld voor het ventileren, koelen en verwarmen van afzonderlijke ruimten op individueel niveau. Deze zelfstandige units zijn dus lokaal gericht. Bij inductie units en ventilatorconvectoren bestaat er kans op verontreiniging en condens, met als gevolg de groei van bacteriën. Regelmatige inspectie is dan ook één van de eisen om een optimaal comfort, luchtkwaliteit en een gezond binnenklimaat van deze gescheiden units te realiseren. BioLab biedt naar aanleiding van de resultaten uit deze inspectie, een reiniging of desinfectie aan, of is het mogelijk dat wij de filters voor u kunnen wisselen.

Inductie-units kunnen een aangenaam en energiezuinig binnenmilieu bevorderen. Deze techniek wordt al jaren gehandhaafd in de utiliteit omdat de gebruiker hier decentraal invloed op kan uit oefenen en snel kan reageren in veranderende omstandigheden. U kunt hierbij denken aan het regelen van de temperatuur (in de zomer koelen en in de winter verwarmen), luchthoeveelheid en luchtstromingen. Als we kijken naar de hygiënische werking van inductie-units, is dit een belangrijk en kwetsbaar aspect dat de aandacht nodig heeft en waarop verbeterd kan worden. Als onderzoek- en adviesbureau constateren wij telkens vaker opgehoopt stof in en op het lamellenblok van jonge en oude installaties. Dit is natuurlijk onwenselijk als het gaat om luchtkwaliteit en rendement van de units.

Schone unit
Er bestaat een opvallende overeenkomst tussen vervuilde installaties en omgevingsklachten. De stofdeeltjes van een vervuild systeem kunnen bijvoorbeeld oog- en slijmvliezen irriteren. Er wordt vaak vanuit gegaan dat dit door een (te) lage luchtvochtigheid ontstaat, echter is luchtverontreiniging in de meeste gevallen de oorzaak van klachten als droogte en muffe geurtjes. Opgehoopte vervuiling in de inductie-units dat gepaard gaat met warmte en een hoge luchtvochtigheid zal de muffe geur nog meer versterken. 

Vervuilde unit
Uit voorgaand kunnen we concluderen dat de reiniging van inductie-units en ventilatorconvectoren zeer belangrijk is wanneer men een optimaal binnenmilieu wilt bereiken. Zorgvuldig en regelmatig onderhoud is hierbij essentieel. In de praktijk blijkt dat de binnenwerken van inductie-units voor velen nog onbekend gebied zijn. Zo wordt er jaarlijks wel onderhoud verricht aan de centrale luchtbehandeling en aandacht besteed aan de schoonmaak van de buitenkant van de inductie-units, maar wordt de binnenkant vaak over het hoofd gezien. Zo komt het in meerdere gevallen voor dat een pand vanuit de nieuwbouw of na renovatie wordt opgeleverd, waarbij de reiniging aan de binnenkant van de inductie-units is nagelaten, terwijl de luchtbehandelingsinstallatie wel heeft gedraaid tijdens de werkzaamheden. Vanzelfsprekend zullen de bouwresten en stof van het interieur zich ophopen in de lamellenblokken van de inductie-units. Daarbij is er ook kans op microbiologische vervuiling, waardoor er naast reiniging ook desinfectie niet uit te sluiten is.

WTW-units
Bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning of balansventilatie wordt lucht automatisch afgevoerd naar buiten en aangevoerd van buiten. Meestal gaat het hierbij om Hoog Rendement (HR-) ventilatie. Een warmte-terugwin-unit (WTW) in zo een soort ventilatiesysteem gebruikt warmte uit afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat het in huis verspreid wordt.

Bacteriën en Schimmels
Wanneer bacteriën en schimmels de kans krijgen om te groeien in de filters en de luchtkanalen, kunnen er gezondheidsklachten ontstaan. Daarnaast zal het ook de luchtverversingscapaciteit verlagen. Om gezondheidrisico’s en slijtage van het systeem voor te zijn, is drie keer in de maand een controle en grondige schoonmaak van de filters en roosters nodig. U kunt dit zelf goed onderhouden. Het is alleen wel aan te raden om één keer per drie à vijf jaar het systeem, inclusief de luchtkanalen, inwendig te laten inspecteren en te reinigen en desinfecteren door een daartoe bevoegd gespecialiseerd bedrijf.

BioLab heeft de nodige ervaring en expertise om deze klus voor u op een verantwoorde en juiste wijze uit te voeren.
Met behulp van visuele inspectie, monstername en fijnstofonderzoek kunnen wij vaststellen wat de status is van dit soort systemen. 

Overige diensten voor een gezond binnenmilieu:

 • microbiologisch onderzoek

  Microbiologisch onderzoek

  Wanneer er sprake is van een verontreinigd binnenmilieu neemt het risico op gezondheidsklachten of ziekteverzuim bij gebruikers van het gebouw sterk t...

  Meer informatie
 • CO2 duurmeting

  CO2 duurmeting

  Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tege...

  Meer informatie
 • luchtdebietmeting

  Luchtdebietmeting

  Gebrekkige ventilatie is een belangrijke oorzaak van een slecht binnenklimaat. Bij onvoldoende ventilatie op de werkplek zorgt dat de productiviteit e...

  Meer informatie
 • fijnstofmeting

  Fijnstofmeting

  Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het...

  Meer informatie
 • camerainspectie luchtkanalen

  Camera-inspectie luchtkanalen

  Ventilatiekanalen welke onderdeel zijn van luchtbehandelingssystemen kunnen in de loop der jaren sterk vervuild raken. Stof, vuil en micro-organismen ...

  Meer informatie
 • kanaalreiniging

  Kanaalreiniging

  Een luchtbehandelingsinstallatie, ventilatie of airconditioning is in moderne gebouwen essentieel. Deze installaties zorgen voor de benodigde ventilat...

  Meer informatie
 • desinfectie luchtbehandelingkast

  Desinfectie luchtbehandelingskast

  De resultaten van een binnenmilieuonderzoek kunnen uitwijzen dat er sprake is van een verontreinigingsbron binnen de luchtbehandelingsinstallatie. Dez...

  Meer informatie
 • desinfectie inductie wtw units

  Desinfectie inductie-wtw-units

  Inductie-units en ventilatorconvectoren zijn bedoeld voor het ventileren, koelen en verwarmen van afzonderlijke ruimten op individueel niveau. Deze ze...

  Meer informatie
Wilt u profiteren van kortingen tot wel 20% op een binnenmilieuonderzoek?