fijnstofmeting

Fijnstofmeting

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het merendeel van het fijnstof in Nederland, ongeveer 55 procent, is van natuurlijke herkomst, maar ook door het toedoen van de mens kan er fijnstof vrijkomen. Fijnstof wordt soms aangeduid als PM10. PM staat voor de particulate matter, de Engelse benaming voor fijnstof. Het getal 10 staat voor 10 micron.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens is geconstateerd dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België overlijden enkele duizenden mensen een aantal dagen tot soms wel maanden eerder door blootstelling aan fijnstof. Ook is het aantal ziekten door (chronische) blootstelling hoog. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verhevigt chronische blootstelling aan fijnstof de symptomen en het verhindert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De grenswaarde voor fijnstof wordt in Europa op vele plekken overschreden, voornamelijk langs drukke wegen, door voertuig-emissies.

Het ontstaan van fijnstof
Zoals hierboven aangegeven kan fijnstof op vele manieren ontstaan, zowel vanuit de natuur als door de mens zelf.

Voorbeelden van enkele bronnen:

- Uitstoot door het verkeer, bijvoorbeeld roet uit dieselmotoren. Daarbij tellen ook dieselmotoren in (zee)schepen en locomotieven mee.
  Daarnaast ontstaat fijnstof door wrijving van remmen, afschuren van rubber banden en het wegdek;

- Uitstoot door de industrie, bijvoorbeeld de metaalindustrie. Ook bij het storten en overslaan van bulkgoederen komt stof vrij;

- Uitstoot door veebedrijven, door stro en gedroogde mest in stallen;

- Uitstoot door elektriciteitscentrales;

- Uitstoot uit woningen, bijvoorbeeld door een open haard, een houtkachel, een allesbrander, de barbecue en sigarettenrook;

- Natuurlijke bronnen zijn bijvoorbeeld zeezout, of stof vanuit de bodem.


Voldoet uw bedrijf of gebouw aan de wettelijke norm?
Bent u zich bewust van teveel fijnstof in uw bedrijf of gebouw? Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, met een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg. Het is daarom verstandig om met regelmaat een fijnstofmeting uit te laten voeren!

Het meten van fijnstof kan BioLab op verschillende manieren uitvoeren.
Eén van de opties is dat BioLab de meting uitvoert met een datalogger, die door middel van een laser de deeltjes in de lucht telt. De data uit deze datalogger wordt door een computer uitgelezen en zo wordt in een grafiek overzichtelijk weergegeven of de grenswaarde overschreden wordt. Bij klachten op kantoor of in een fabriek, is het mogelijk om de fijnstof per persoon te meten. Dit zal via een persoonsgebonden pompje gebeuren.

Een andere optie is het wegen of stof karakteriseren van fijnstof.

Met behulp van geavanceerde meetapparatuur meet BioLab de waarde van uw fijnstof.

Bij overlast of klachten naar aanleiding van fijnstof of vanuit wettelijke richtlijnen komen onze adviseurs graag bij u langs. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor een momentopname of verspreid over een aantal dagen. Na de meting ontvangt u een schriftelijke rapportage, met hierin de resultaten van de metingen. Hieruit zal worden geconcludeerd of er in de ruimte wel of niet sprake is van een overschrijding van de grenswaarde. 

Overige diensten voor een gezond binnenmilieu:

 • microbiologisch onderzoek

  Microbiologisch onderzoek

  Wanneer er sprake is van een verontreinigd binnenmilieu neemt het risico op gezondheidsklachten of ziekteverzuim bij gebruikers van het gebouw sterk t...

  Meer informatie
 • CO2 duurmeting

  CO2 duurmeting

  Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tege...

  Meer informatie
 • luchtdebietmeting

  Luchtdebietmeting

  Gebrekkige ventilatie is een belangrijke oorzaak van een slecht binnenklimaat. Bij onvoldoende ventilatie op de werkplek zorgt dat de productiviteit e...

  Meer informatie
 • fijnstofmeting

  Fijnstofmeting

  Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het...

  Meer informatie
 • camerainspectie luchtkanalen

  Camera-inspectie luchtkanalen

  Ventilatiekanalen welke onderdeel zijn van luchtbehandelingssystemen kunnen in de loop der jaren sterk vervuild raken. Stof, vuil en micro-organismen ...

  Meer informatie
 • kanaalreiniging

  Kanaalreiniging

  Een luchtbehandelingsinstallatie, ventilatie of airconditioning is in moderne gebouwen essentieel. Deze installaties zorgen voor de benodigde ventilat...

  Meer informatie
 • desinfectie luchtbehandelingkast

  Desinfectie luchtbehandelingskast

  De resultaten van een binnenmilieuonderzoek kunnen uitwijzen dat er sprake is van een verontreinigingsbron binnen de luchtbehandelingsinstallatie. Dez...

  Meer informatie
 • desinfectie inductie wtw units

  Desinfectie inductie-wtw-units

  Inductie-units en ventilatorconvectoren zijn bedoeld voor het ventileren, koelen en verwarmen van afzonderlijke ruimten op individueel niveau. Deze ze...

  Meer informatie
Wilt u profiteren van kortingen tot wel 20% op een binnenmilieuonderzoek?