luchtdebietmeting

Luchtdebietmeting

Gebrekkige ventilatie is een belangrijke oorzaak van een slecht binnenklimaat. Bij onvoldoende ventilatie op de werkplek zorgt dat de productiviteit en concentratie van werknemers afneemt en het aantal gezondheidsklachten stijgt. In veel panden kunnen ramen niet meer open en zijn luchtbehandelingsinstallaties geplaatst om het binnenklimaat te reguleren. Vaak blijken deze systemen echter niet correct ingesteld te zijn. Ook komt het voor dat een herindeling van werkplekken plaatsvindt of dat de organisatie uitbreidt, waardoor bepaalde ruimtes een hogere bezetting krijgen. De inregeling van de mechanische ventilatie in deze ruimtes moet hierna opnieuw worden bepaald, vaak gebeurt dit echter niet.


Voor kantooromgevingen is een inblaashoeveelheid tussen de 30 en 40 m3 per uur per persoon wenselijk. Door middel van een luchtdebietmeting wordt per ruimte gemeten wat de inblaashoeveelheid verse lucht bedraagt, deze wordt getoetst aan bovengenoemde richtlijn. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Balometer. Een Balometer meet de uitblaashoeveelheid van elk ventilatierooster binnen de betreffende ruimte. De uitkomst van de som van deze metingen gedeeld door het aantal werkplekken dient gelijk of hoger te zijn aan boven genoemde richtlijn. Door middel van dit onderzoek ontstaat een duidelijk beeld van het ventilatieniveau in de onderzochte ruimtes en kunnen waar nodig aanpassingen worden geadviseerd.

Overige diensten voor een gezond binnenmilieu:

 • microbiologisch onderzoek

  Microbiologisch onderzoek

  Wanneer er sprake is van een verontreinigd binnenmilieu neemt het risico op gezondheidsklachten of ziekteverzuim bij gebruikers van het gebouw sterk t...

  Meer informatie
 • CO2 duurmeting

  CO2 duurmeting

  Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tege...

  Meer informatie
 • luchtdebietmeting

  Luchtdebietmeting

  Gebrekkige ventilatie is een belangrijke oorzaak van een slecht binnenklimaat. Bij onvoldoende ventilatie op de werkplek zorgt dat de productiviteit e...

  Meer informatie
 • fijnstofmeting

  Fijnstofmeting

  Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, van verschillende herkomst en chemische samenstelling. Het...

  Meer informatie
 • camerainspectie luchtkanalen

  Camera-inspectie luchtkanalen

  Ventilatiekanalen welke onderdeel zijn van luchtbehandelingssystemen kunnen in de loop der jaren sterk vervuild raken. Stof, vuil en micro-organismen ...

  Meer informatie
 • kanaalreiniging

  Kanaalreiniging

  Een luchtbehandelingsinstallatie, ventilatie of airconditioning is in moderne gebouwen essentieel. Deze installaties zorgen voor de benodigde ventilat...

  Meer informatie
 • desinfectie luchtbehandelingkast

  Desinfectie luchtbehandelingskast

  De resultaten van een binnenmilieuonderzoek kunnen uitwijzen dat er sprake is van een verontreinigingsbron binnen de luchtbehandelingsinstallatie. Dez...

  Meer informatie
 • desinfectie inductie wtw units

  Desinfectie inductie-wtw-units

  Inductie-units en ventilatorconvectoren zijn bedoeld voor het ventileren, koelen en verwarmen van afzonderlijke ruimten op individueel niveau. Deze ze...

  Meer informatie
Wilt u profiteren van kortingen tot wel 20% op een binnenmilieuonderzoek?