De voordelen van een gezond binnenmilieu:

 • Lager ziekteverzuim

  Een specifiek op de werknemer afgestelde werkplek is één van de factoren die werk gerelateerd ziekteverzuim kan verminderen. Hierbij zijn factoren als goed afgestelde meubels, voldoende licht en een goede temperatuur van belang. Het aantal ziekmeldingen kan verminderd worden door kantoorpanden te verduurzamen. Het doel is voor een comfortabele en gezonde werkomgeving te zorgen. Factoren als luchtvochtigheid, lichtval, temperatuur, frisse lucht en vergroening hebben invloed op de gezondheid van mensen in gebouwen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld het binnenklimaat verbeteren en meer planten in en om het kantoor plaatsen. De verduurzaming levert uiteindelijk een beter werkklimaat op en dus minder ziekteverzuim. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt mede bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid. Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% is ongunstig voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

 • Prettige werkomgeving

  Openbare gebouwen zijn vanwege de luchtkwaliteit vaak geen fijne plekken om te verblijven. Er blijft vaak vuile lucht in het gebouw hangen waardoor klachten als hoofdpijn, benauwdheid, prikkelende ogen en concentratieproblemen ontstaan. Dit zijn herkenbare gevolgen van een slecht binnenmilieu. Het binnenklimaat speelt een belangrijke rol om een prettige en gezonde werkomgeving te garanderen. Bij renovatie of nieuwbouw moet zeker rekening gehouden worden met de beperking van het energieverbruik, maar men moet ook zorgen voor de gezondheid en het comfort van personeel. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar de kwaliteit van de binnenlucht en de temperatuur op de werkplek. De interactie tussen gebouw en gebruiker heeft een grote invloed op gedrag en prestaties. Hoewel het gebruikelijk is om je processen optimaal in te richten en 'clean' te maken, wordt de fysieke omgeving toch vaak over het hoofd gezien. Door de gebruiker centraal te stellen in de ontwerp- en inrichtingsfase van gebouwen, ligt een duurzamer rendement binnen handbereik. Mensgericht ontwerpen zorgt niet alleen voor een hogere tevredenheid, maar ook voor sneller herstel en een verhoogde productiviteit.

 • Verbeterd concentratievermogen

  In veel gebouwen wordt er niet goed geventileerd of juist te goed geïsoleerd. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de gebouwen in de zomer te warm is en 40 procent in de winter te koud. Hierdoor raken mensen vaak versuft. Er wordt geklaagd over een muffe lucht, wat veroorzaakt wordt door slechte ventilatie. Dit heeft tot gevolg dat men zich minder goed kan concentreren en minder alert kan zijn. In een muffe ruimte is te weinig zuurstof en teveel CO2. Je gaat ervan gapen en wordt suf. De opname van de stof wordt 0.

  De meeste gebouwen voldoen niet aan de normen doordat ze erg oud zijn. Het grootste probleem is dat er matig of slecht geventileerd kan worden. Een gezond binnenklimaat zal het concentratieverlies en de stress bij werknemers verminderen en uiteindelijk de prestaties verbeteren!

 • Betere arbeidsproductiviteit

  Het probleem van slechte ventilatie is een te hoge CO2-concentratie. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de arbeidsproductiviteit en leerprestaties beïnvloedt.

  Uit onderzoek blijkt dat het inzetten op een gezondere, effectievere werkomgeving zomaar 5 tot 10 procent productiviteitswinst kan opleveren. Bovendien zijn er dan nog genoeg aspecten, waaronder daglicht, thermisch comfort en akoestiek, die nog achterwege zijn gebleven. Kortom, een verbeterde werkomgeving leidt verrassend snel tot een verbeterde exploitatie. Productiviteitsgetallen kunnen uiteraard niet bij elkaar opgeteld worden, verschillende maatregelen versterken elkaar echter wel. Om echte resultaten te kunnen boeken, is het belangrijk om verschillende maatregelen integraal toe te passen.

 • Gezonde werksfeer

  Later beginnen, vroeg naar huis, langere lunchpauzes, lang vergaderen, slechte concentratie, hoog ziekteverzuim, onnodige fouten en ongelukken. Dit zijn allemaal voorbeelden van productieverlies. Deze voorbeelden kunnen persoonlijke, sociale of organisatorische oorzaken hebben, maar ook de kwaliteit van de werkomgeving speelt een cruciale rol.

  1 op de 4 werkplekken is ongezond. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers. Een kwart van de werkplekken heeft te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën. Een goede clean desk policy op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

 • Verminderde vatbaarheid allergieën

  Als er onvoldoende geventileerd wordt, blijft er vochtige lucht hangen en kunnen er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat er uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde. Bij kinderen zal de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toenemen met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.